காமம்

இறுகத் தாழிடப்பட்ட
அறையினுள்
விடுதலை செய்கிறோம்
நம் மிருகங்களை

முகர்ந்து
ஊளையிட்டு
குதறி
புணர்ந்து
களைத்து ஓய்ந்த
சிறு அவகாசத்தில்
அகக் கூண்டில் பூட்டிவிட்டு
அறைகதவு திறக்கிறோம்

பதுங்கிய மிருங்கங்கள்
நமது கண்கள் வழியே
நமக்குள் தேடுகின்றன
அவற்றின் பிம்பங்களை

ஒப்பனை மிகுந்த மனதின்
அடியாழ இருளில்
அமிழ்த்தி  வைக்கிறோம்
அவற்றை பத்திரமான கூண்டுகளுடன்

Comments

Popular posts from this blog

பேய்கதை - தற்கொலை காட்சிகள்

பிறழ்வு - கதை 3

வாசிப்பனுபவம் - களவு காமம் காதல்